Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Projekty realizowane przy współudziale polskich uczelni

Numer projektu Rok selekcji Tytuł projektu Uczelnia
159305 2009 Advanced M.Sc. Program in Ecology for Volga-Caspian Basin Uniwersytet Warszawski
159357 2009 Vocational Training in Rural Development and Ecology Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
159371 2009 Vernetzte und gestufte Aus- und Weiterbildung in Bildungsmanagement Politechnika Łódzka
510941 2010 English for All in Academia, to Foster Education, Research and Innovation Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
510950 2010 Development and Integration of University Self-Assessment Systems Politechnika Wrocławska
510959 2010 Development of Quality Assurance System in Turkmenistan on the base of Bologna Standards Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
511086 2010 PhD Education in Energy Efficient Electrotechnologies at Russian Universities Politechnika Śląska
511172 2010 Curriculum Invoking Bologna-aligned Education Leading to reform in Environmental Studies Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
511251 2010 Development of a Modern Higher Education System for Water Engineering in Syria Uniwersytet Opolski
511350 2010 Partnership in Quality Assurance Standards Implementation Uniwersytet Jagielloński