Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Aktualności

 • 12.12.2012 - 11:54

  Informujemy, że szóste zaproszenie do składania wniosków zostało opublikowane na stronie Agencji Wykonawczej.

  Termin składania wniosków to 26 marca 2013, godz. 12:00 czasu brukselskiego.

  Budżet na realizacje projektów został powiększony o dodatkowe środki zarezerwowane dla roku 2013 i obecnie wynosi blisko 130 mln EUR.

  Zostały uruchomione dodatkowe środki na realizację projektów z Rosją (17,1 mln EUR) i Uzbekistanem (5 mln EUR).

  Przewiduje się również udostępnienie dodatkowych środków na projekty z regionem Bałkanów Zachodnich (11,11 mln EUR) i Tunezją (5 mln EUR).

 • 16.11.2012 - 16:38

  Z informacji uzyskanych z Agencji Wykonawczej wynika, że szóste zaproszenie do składania wniosków będzie ostatnim zaproszeniem do składania wniosków w programie Tempus a budżet programu będzie powiększony dwukrotnie, aby wykorzystać środki zarezerwowane pierwotnie dla roku 2013.

  Termin składania wniosków został przesunięty na 26 marca 2013.

 • 06.11.2012 - 13:26

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 grudnia 2012 r. w Warszawie, w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy odbędzie się spotkanie informacyjne na temat oferty dla szkół wyższych w programie Tempus IV.

   

  Będzie to coroczne spotkanie informacyjne poświecone zasadom wnioskowania w ramach szóstego zaproszenia do składania wniosków. Tegoroczne spotkanie będzie w szczególny sposób poświęcone możliwościom współpracy w programie Tempus z Ukrainą. Gościem specjalnym tego spotkanie będzie p. Svitlana Batsyukova, która pełni rolę koordynatora programu Tempus na Ukrainie.

   

 • 11.09.2012 - 15:01

  Wszelkie materiały promocyjne i publikacje tworzone przez uczelnie realizujące projekty w ramach Programu Tempus powinny mieć nowe logo programu. Wymóg stosowania nowego loga będzie obowiązywać od 31 grudnia 2012 roku. Nowe logo oraz informacje dodatkowe znajdują się na stronie: http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_logos_en.php

  Materiały wyprodukowane z poprzednim logo a znajdujące się jeszcze w uczelniach, mogą być upowszechniane tylko do końca 2013 roku.

 • 17.08.2012 - 09:18

  Informujemy, że na stronie Agencji Wykonawczej są już dostępne wyniki selekcji wniosków składanych w roku 2012. Wszystkim uczelniom, których wnioski pozytywnie przeszły proces selekcji serdecznie gratulujemy!

 • 03.07.2012 - 10:36

  Komisja Europejska zaprasza instytucje zainteresowane współpracą z krajami uprzemysłowionymi do składania wniosków w konkursie EEAS. Dofinansowane zostaną projekty, które mają na celu poprawienie wiedzy społeczeństw tych państw na temat UE, promowanie lepszego zrozumienia działań EU i jej polityki, wzmacnianie pozytywnego wizerunku UE w krajach partnerskich.


  Termin składania wniosków upływa 24 sierpnia 2012r.


  Więcej informacji na stronie: http://eeas.europa.eu/canada/grants/2012/index_en.htm

 • 03.07.2012 - 10:34

  Uczelnie zainteresowane współpracą z instytucjami szkolnictwa wyższego  z krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państwa ACP) zapraszamy do zapoznania się z zaproszeniem do składania wniosków opublikowanym na stronie EuropeAid.


  EduLink II różni się od poprzednich zaproszeń tym, że skupia się na dwóch obszarach tematycznych: Dostęp do energii i wydajność oraz Rolnictwo i bezpieczeństwo żywienia.


  Zaproszenie jest ukierunkowane na wspieranie uczelni z krajów ACP w tworzeniu nowych i modernizacji istniejących programów i metod nauczania, wzmocnienie powiązań między nauką i nowoczesnymi technologiami, kształcenie ustawiczne i badania.


  Termin składania wniosków upływa 30 lipca 2012 roku.

 • 03.07.2012 - 10:30

  Komisja Europejska, chcąc dowiedzieć się, w jakiej Unii Europejskiej chcieliby żyć jej obywatele w 2020 roku oraz z jakimi problemami borykają się na co dzień obywatele UE przemieszczający się wewnątrz Unii, przygotowała konsultacje społeczne na temat praw obywatelskich.


  Do 9 września 2012 r. za pośrednictwem strony http://ec.europa.eu/your-rights-your-future można wypełnić kwestionariusz poświęcony tym zagadnieniom. Wyrażone w badaniu opinie zostaną uwzględnione w programie politycznym Komisji i będą stanowić podstawę sprawozdania dotyczącego obywatelstwa UE,  które zostanie opublikowane za rok – 9 maja 2013 roku.

 • 16.05.2012 - 14:50

  W 5. rundzie selekcyjnej programu TEMPUS IV zostało złożonych 676 wniosków, z czego polskie uczelnie występują jako koordynator w 24 wnioskach, a pełnią rolę partnera w 107 projektach.

  Oznacza to wzrost zainteresowania wśród uczelni polskich możliwościami oferowanymi w programie TEMPUS (o 60% w przypadku projektów koordynowanych i o 40% w roli partnera). Dla porównania, w roku 2011: 15 polskich uczelni zdecydowało się aplikować jako koordynator a 78 projekty przewidywały udział polskiego partnera w konsorcjum.

  Z niecierpliwością czekamy na wyniki licząc na sukces polskich uczelni.

  Szczegółowe dane statystyczne znajdziesie Państwo na stronie Agencji Wykonawczej.

 • 16.05.2012 - 14:34

  Na prośbę organizatora informujemy, że uczelnie zainteresowane współpracą z uczelniami rosyjskimi mogą uczestniczyć w EU-Russia Innovation Forum, które odbędzie się w dn. 13-15 czerwca 2012 r., w Lappeenranta w Finalndii. 

  Szczegóły na temat wydarzenia jak i program spotkania znajdują się na stronie:

  http://eurussiainnoforum.createsend1.com/t/ViewEmail/r/531F7861B6DB6874/973047F1AE1A89CF9E794568BD214575