Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Katalog uczelni, które uczestniczyły w programie TEMPUS

Katalog uczelni, które uczestniczyły w programie TEMPUS i projektów przez nie realizowanych

UNIWERSYTETY

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego

Uniwersytet Wrocławski

POLITECHNIKI

Politechnika Białostocka

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Politechnika Gdańska

Politechnika Śląska

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Koszalińska

Akademia Górniczo-Hutnicza

Politechnika Krakowska

Politechnika Lubelska

Politechnika Łódzka

Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej

Politechnika Opolska

Politechnika Poznańska

Politechnika Radomska

Politechnika Rzeszowska

Politechnika Szczecińska

Politechnika Warszawska

Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Politechniki Warszawskiej w Płocku

Politechnika Wrocławska

Filia Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu

Politechnika Zielonogórska

PAŃSTWOWE WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

WYŻSZE SZKOŁY MORSKIE

Wyższa Szkoła Morska w Gdyni

Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie

WYŻSZE SZKOŁY OFICERSKIE

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

WYŻSZE SZKOŁY EKONOMICZNE

Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Szkoła Główna Handlowa

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

WYŻSZE SZKOŁY PEDAGOGICZNE

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach

Akademia Pedagogiczna w Krakowie

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze

WYŻSZE SZKOŁY ROLNICZE

Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy

Akademia Rolnicza w Krakowie

Akademia Rolnicza Lublinie

Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie

Akademia Rolnicza w Poznaniu

Akademia Podlaska w Siedlcach

Akademia Rolnicza w Szczecinie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Akademia Rolnicza we Wrocławiu

WYŻSZE SZKOŁY MEDYCZNE

Akademia Medyczna w Białymstoku

Akademia Medyczna w Bydgoszczy

Akademia Medyczna w Gdańsku

Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

Akademia Medyczna w Lublinie

Akademia Medyczna w Łodzi

Akademia Medyczna w Poznaniu

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Akademia Medyczna w Warszawie

Akademia Medyczna we Wrocławiu

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego

Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi

WYŻSZE SZKOŁY TEOLOGICZNE

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

WYŻSZE SZKOŁY SZTUK PLASTYCZNYCH

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

WYŻSZE SZKOŁY TEATRALNE

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

Akademia Teatralna w Warszawie

AKADEMIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

.

Instytut Europejski w Łodzi

College of Europe w Warszawie

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

WYŻSZE SZKOŁY NIEPAŃSTWOWE

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku

Bielska Wyższa Szkoła Biznesu i Informatyki w Bielsku-Białej

Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach

Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach

Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

Francusko-Polska Wyższa Szkoła Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości w Radomiu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Szkoła Nauk Ścisłych w Warszawie

Warszawska Szkoła Biznesu

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie

Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawie