Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Przydatne strony

Education, Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (EACEA) (http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php/)

European Centre for Higher Education (CEPES) (http://www.cepes.ro/)

South East European Co-operation Network (http://www.see-educoop.net/)

European Network of Information Centres (ENIC) and National Academic Recognition Information Centres (NARIC) (http://www.enic-naric.net/)

International Universities Association (UNESCO) (http://www.unesco.org/iau/)

EUA European University Association (http://www.unige.ch/eua/)

General Education Online (http://www.findaschool.org)

Eurydice (http://www.eurydice.org/)

World Dataon Education (UNESCO) (http://www.ibe.unesco.org/International/Databanks/Wde/wde.htm)

Educational Co-operation Network (http://www.see-educoop.net)

National Unions of Students in Europe (ESIB) (www.esib.org)

The MEDA Programme (http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/med/fw_medin_en.htm)

ALBANIA

Internet resources on Albania (http://www.ssees.ac.uk/albania.htm)

Education system in Albania (http://www.unesco.org/iau/cd-data/al.rtf)

ARMENIA

Ministry of Education and Science of Armenia (Armenian only) (http://www.edu.am/)

Russian and East Europe Network Information Centre (http://reenic.utexas.edu/reenic/countries/armenia.html)

AZERBAIJAN

Ministry of Education of Azerbaijan (http://edu.gov.az/)

The Azerbaijan pages (http://www.friends-partners.org/partners/azerbaijan/index.html)

BELARUS

Ministry of Education of Belarus (http://www.minedu.unibel.by/)

Education system in Belarus (http://www.unesco.org/iau/cd-data/by.rtf)

BOSNIA and HERZEGOVINA

Russian and East Europe Network Information Centre (http://reenic.utexas.edu/reenic/countries/bosnia.html)

Education system in Bosnia-Herzegovina (http://www.unesco.org/iau/cd-data/ba.rtf)

CROATIA

Ministry of Science and Technology of Croatia (http://www.mzt.hr/mzt/eng/index.htm)

Russian and East Europe Network Information Centre (http://reenic.utexas.edu/reenic/countries/croatia.html)

FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA

Ministry of Education of former Yugoslav Republic of Macedonia (http://www.mon.gov.mk/)

Republic of Macedonia Agency of Information (http://www.mon.gov.mk/)

GEORGIA

Ministry of Education of Georgia (http://www.osgf.ge/mziuri/MINISTRY/)

Russian and East Europe Network Information Centre (http://reenic.utexas.edu/reenic/countries/georgia.html)

KAZAKHSTAN

Ministry of Education and Science of Kazakhstan (http://www.samal.kz/~minedu/)

Interactive Central Asia Resource Project (ICARP) (http://www.icarp.org/kazakh.html)

KYRGYZSTAN

Education system in Kyrgyzstan (http://www.unesco.org/iau/cd-data/kg.rtf)

Interactive Central Asia Resource Project (ICARP) (http://www.icarp.org/kyrgyz.html)

MOLDOVA

Ministry of education of Moldova (http://www.moldova.md/)

Russian and East Europe Network Information Centre (http://reenic.utexas.edu/reenic/countries/moldova.html)

MONGOLIA

Education system in Mongolia (http://www.unesco.org/iau/cd-data/mn.rtf)

Website of government organisation of Mongolia (http://www.pmis.gov.mn/engmain.htm)

RUSSIAN FEDERATION

Federal Ministry of Education of Russia (http://www.ed.gov.ru/)

State Institute of Information Technologies and Telecommunications (SIIT&T "Informika") (http://www.informika.ru/eng/)

TAJIKISTAN

Education system in Tajikistan (http://www.unesco.org/iau/cd-data/tj.rtf)

Interactive Central Asia Resource Project (ICARP) (http://www.icarp.org/tajik.html)

TURKMENISTAN

Education system in Turkmenistan (http://www.unesco.org/iau/cd-data/tm.rtf)

Interactive Central Asia Resource Project (ICARP) (http://www.icarp.org/turkmen.html)

UKRAINE

Educational Network Ukraine (EdNU) (http://www.ednu.kiev.ua/)

Russian and East Europe Network Information Centre (http://reenic.utexas.edu/reenic/countries/ukraine.html)

UZBEKISTAN

Interactive Central Asia Resource Project (ICARP) (http://www.icarp.org/uzbek.html)

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: tempus@frse.org.pl.