Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Wyniki konkursu w ramach II "Zaproszenia do składania wniosków"

Na stronie Agencji Wykonawczej została zamieszona lista 69 projektów zaproponowanych do finansowania.

Jeśli chodzi o Polskę - na liście znalazł niestety tylko jeden projekt koordynowany przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego.

Polskie instytucje są natomiast partnerami w 9 projektach.

Zachęcam do zapoznania się z listą