Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Pilotażowy program stypendialny na realizację studiów z dziedziny europeistyki

Uruchomienie przez Komisję Europejską pilotażowej fazy programu umożliwiającego przyznawanie studentom z określonych krajów (patrz poniżej) dofinansowania na studiowanie w uczelniach europejskich oferujących studia z zakresu "European studies".

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków nr EAC/32/2010 - . Zaproszenie to jest adresowane do uczelni z krajów Unii Europejskiej oferujących kształcenie na studiach drugiego stopnia w zakresie europeistyki/ studiów europejskich (European Studies Master Courses). Pod pojęciem "European Studies" w tym zaproszeniu do składania wniosków rozumie się: EU Law, EU Economics, EU Policy, Administration and Governance, EU History, Interdisciplinary EU Studies.

Aby móc uczesniczyć w fazie pilotażowej tego programu zainteresowana uczelnia powinna:

1) wypełnić kwestionariusz on-line na stronie : http://ec.europa.eu/education/eis_masters, nie później niż do 4 czerwca 2010. Na podstawie wypełnionych kwestionariusz KE stworzy bazę danych, ktora zostanie udosptępniona poszukującym studiów w zakresie integracji europejskiej/ europeistyki. Zaproszenie jest więc adresowane do uczelni już prowadzonących studia w obszarach tematycznych zgodnych z zaproszeniem.<br/>

2) Spośród studentów pochodzących z: Algierii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorysi, Egiptu, Gruzji, Izraela, Jordanii, Libanu, Libii, Mołdawii, Maroka, Autonomii Palestynskiej, Syrii, Tunezji, Ukrainy, Rosji, którzy zarejestrują się w danej uczelni na studia (co oznacza, że uczelnia musi posiadać uruchomioną rekrutację studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2010/11) uczelnia wybierze kilka najlepszych kandydatur (3 osoby umieści na liście głównej, 2 osoby na liście rezerwowej) i prześle zgłoszenie do Komisji Europejskie.<br/>

3) Komisja Europejska na podstawie otrzymanej dokumentacji (formularz wniosku opisujący program studiów oraz formularz wniosku o przyznanie stypendiów wskazanym studentom) wybierze studia najlepiej spełniajace kryteria opisane w pkt. 8 zaproszenie (award criteria) i zdecyduje o przyznaniu stypeniów dla przyjętych na te studia studentów, wskazanych przez uczelnię.<br/>

Wnioski należy składać do 4 czerwca 2010 r.

Szczegółowe informacje są zawarte w tekście zaproszenia do składanie wniosków dostępnym na stronie: http://ec.europa.eu//education/calls/doc2244_en.htm

Wszelkie zapytania należy kierować na specjalnie w tym celu utworzony adres mailowy: EAC-EIS@ec.europa.eu