Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

ICI education cooperation programme - Australia & Korea

W ramach instrumentu współpracy dwustronnej ICI education cooperation programme Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków na realizację projektów związanych z tworzeniem wspólnych programów studiów lub projektów mobilnościowych z Australią i Koreą Płd.

Szczegółówe informacje wraz z dokumentami znajdują się na stronie Agencji Wykonawczej: http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/funding/call_2011_en.php

Termin składania wniosków upływa: 30 marca 2012 r.