Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Zaproszenie do składania wniosków - Konkurs EDULINK II, ACP-EU Co-operation Programme in Higher Education

Uczelnie zainteresowane współpracą z instytucjami szkolnictwa wyższego  z krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państwa ACP) zapraszamy do zapoznania się z zaproszeniem do składania wniosków opublikowanym na stronie EuropeAid.


EduLink II różni się od poprzednich zaproszeń tym, że skupia się na dwóch obszarach tematycznych: Dostęp do energii i wydajność oraz Rolnictwo i bezpieczeństwo żywienia.


Zaproszenie jest ukierunkowane na wspieranie uczelni z krajów ACP w tworzeniu nowych i modernizacji istniejących programów i metod nauczania, wzmocnienie powiązań między nauką i nowoczesnymi technologiami, kształcenie ustawiczne i badania.


Termin składania wniosków upływa 30 lipca 2012 roku.


Więcej informacji:  http://www.acp-edulink.eu/node/2137