Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Szóste zaproszenie do składania wniosków - EACEA/35/12

Informujemy, że szóste zaproszenie do składania wniosków zostało opublikowane na stronie Agencji Wykonawczej.

Termin składania wniosków to 26 marca 2013, godz. 12:00 czasu brukselskiego.

Budżet na realizacje projektów został powiększony o dodatkowe środki zarezerwowane dla roku 2013 i obecnie wynosi blisko 130 mln EUR.

Zostały uruchomione dodatkowe środki na realizację projektów z Rosją (17,1 mln EUR) i Uzbekistanem (5 mln EUR).

Przewiduje się również udostępnienie dodatkowych środków na projekty z regionem Bałkanów Zachodnich (11,11 mln EUR) i Tunezją (5 mln EUR).

Status Chorwacji - do czasu wejścia Chorwacji do UE (przewidywany termin - 1 lipca 2013), uczelnie z tego kraju mogą brać udział w programie Tempus na zasadzie samofinansowania a partnerzy z tego kraju nie mogą być zaliczani do minimalnego składu konsorcjum wymaganego w zasadach Programu.

W sekcji Propozycje współpracy zamieszczane są na bieżąco aktualne oferty współpracy, które wpływają do biura krajowego programu Tempus w FRSE.