Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Prezentacje ze spotkania informacyjnego programu Tempus, 3 grudnia 2012

Spotkanie informacyjne programu Tempus
3 grudnia 2012 r., Warszawa
 
Svitlana Batsyukova, biuro krajowe programu Tempus na Ukrainie (NTO) System szkolnictwa wyższego na Ukrainie i priorytety krajowe
Beata Skibińska, Anna Bielecka, Katarzyna Żochowska, biuro krajowe programu Tempus, FRSE (NCP) Wprowadzenie do programu, szóste zaproszenie do składania wniosków, formularz eForm
Marcin Smolira, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Współpraca polsko-ukraińska na przykładzie projektów Tempusa realzowanych przez UMCS