Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Zaproszenie do składania na projekty dotyczące wspólnych studiów oraz partnerstw mobilności pomiędzy UE a krajami uprzemysłowionymi

Informujemy, że na stronach Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury  i Sektora Audiowizualnego można zapoznać się z zasadami zaproszenia do składania wniosku w zakresie tworzenia wspólnych studiów oraz partnerstw mobilności pomiędzy krajami UE a krajami uprzemysłowionymi. Jest to zaproszenie nr EACEA 44/2012 i zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym 14.12.2012 r. Termin składania wniosków upływa 15 maja 2013 r.

Szczegóły na stronie: http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/funding/call_2012_en.php