Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Erasmus+ - opublikowano zaproszenie do składania wniosków i przewodnik po programie

12 grudnia 2013 r. Komisja Europejska opublikowała szczegółowy przewodnik po programie oraz zaproszenie do składania wniosków dla instytucji zainteresowanych udziałem w nowym programie w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu - Erasmus+.

W programie Erasmus+ osoby indywidualne nie mogą składać wniosków. Uprawnionymi do składania wniosków są instytucje i organizacje.

Aby pomóc beneficjentom przygotować na czas wnioski na rok 2014, których termin składania upływa w połowie marca 2014 r., Komisja Europejska przygotowała robocze wersje wniosków (dostępne w wersji angielskojęzycznej). Wnioski w wersji online (e-form) powinny być dostępne pod koniec stycznia 2014 r.

Więcej informacji na temat programu Erasmus + można znaleźć na polskiej stronie programu oraz na stronie Komisji Europejskiej.