Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Informacja dla uczelni, które złożyły wniosek w ramach programu TEMPUS IV (Zaproszenie do składania wniosków EAC/04/2008)

Uprzejmie informujemy, że 28 kwietnia 2008 o 16.00 upłynął termin składania wniosków o projekty wspólne i działania strukturalne w programie Tempus w formie elektronicznej.

Oryginalnie wypełniony i podpisany wniosek (+ 1 kopia) wraz z wymaganymi dodatkowymi dokumentami powinien zostać wysłany pocztą poleconą do 15 maja 2008 na poniżej podany adres:

European Commission
DG Education and Culture
Unit A.5
B-1049 Brussels
Belgium

W przypadku wysyłki dokumentów pocztą kurierską (DHL, UPS itd), powinny one trafiać na adres:

European Commission
EAC. A.5
Place Madou 1
1000, Brussels
Belgium

Proszę się upewnić, czy na liście przewodnim umieściliście Państwo numer rejestracyjny (informacja o numerze powinna nadejść z Komisji Europejskiej na adres koordynatora nie później
niż do 5 maja 2008). Numer rejestracyjny może być dopisany ręcznie.