Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Przeniesienie obsługi programu TEMPUS z ETF w Turynie do Agencji Wykonawczej w Brukseli

Zgodnie z decyzjami podjętymi przez Komisję Europejską instytucja, która do tej pory była odpowiedzialna za obsługę programu TEMPUS - Europejska Fundacja Kształcenia (European Training Foundation) przekazuje całość spraw związanych z programem w gestię Agencji Wykonawczej ds Edukacji, Sektora Audiowizualnego i Kultury (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) w Brukseli.

Wszyscy beneficjenci obecnie trwających projektów zostali już poinformowani o zmianie. W związku z tym wszelka korespondencja związana z realizacją tych projektów (zawierająca precyzyjne oznaczenie projektu, pozwalające na szybką jego identyfikację) powinna być kierowana wyłącznie na adres eac-tempus-finance@ec.europa.eu. Od dnia 15 maja zawieszona została możliwość składania raportów w wersji on-line. Informacje i formularze niezbędne do rozliczenia projektu zamieszczane będą na stronach programu.

Rozpoczęcie pracy nowego biura powinno nastąpić z początkiem 2009 r. Aktualna lista osób kontaktowych w Komisji Europejskiej odpowiedziałnych za program TEMPUS będzie dostępna na stronie internetowej http://ec.europa.eu/tempus od 1 lipca br.