Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Konkurs wniosków w programie "Erasmus Mundus External Cooperation Window" dla roku 2009/10

Komisja Europejska zaprasza europejskie szkoły wyższe do składania wniosków w konkursie programu Erasmus Mundus External Cooperation Window - dotyczącym wymiany studentów i pracowników naukowych w roku 2009/10 - pomiędzy szkołami wyższymi z państw UE, krajów stowarzyszonych (Chorwacja, Turcja) i państw EOG oraz uczelniami z innych krajów (Argentyna, Brazylia, Chiny, Rosja, Indie, region Azji, republiki Azji Środkowej, region Ameryki Łacińskiej, region Środkowego Wschodu, kraje sąsiadujące na południu i na wschodzie oraz region Bałkanów Zachodnich).

Termin składania wniosków upływa 13 marca 2009 roku. „Zaproszenie do składania wniosków - EACEA/35/08”, „Przewodnik dla wnioskodawców” oraz formularz wniosku o dofinansowanie są opublikowane na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego i Kultury