Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Konferencja na temat europejskich programów edukacyjnych dla szkół wyższych - Erasmus Mundus II i Tempus IV

Serdecznie zapraszamy na konferencję poświęconą europejskim programom edukacyjnym dla szkół wyższych Erasmus Mundus II i Tempus IV w świetle najblizszych konkursów wniosków, która odbędzie się w dniu 9 marca 2009 roku (poniedziałek) w Warszawie.Wstępny program konferencji09.30 - 10:30 Rejestracja uczestników
10:30 - 11:30 Założenia programu Erasmus Mundus II – przedstawiciel Komisji Europejskiej lub przedstawiciel FRSE
11:30 - 11:45 Wspólne studia w świetle ustawy “Prawo o szkolnictwie wyższym
11:45 - 12:15 Przerwa kawowa
12:15 - 13:00 Przykład wspólnych studiów wspieranych przez program Erasmus Mundus I, realizowanych przy współudziale polskiej uczelni - EUROCULTURE, dr Marcin Galent, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Europeistyki
13:00 - 14:00 Zaproszenie do składania wniosków, Akcja 1 – wspólne programy studiów, omówienie formularza wniosku – przedstawiciel Komisji Europejskiej lub FRSE
14:00 - 14:45 Lunch
14:45 - 16:15 Założenia programu Tempus IV w świetle drugiego zaproszenia do składania wniosków – Krajowy Punkt Kontaktowy programu Tempus
16:15 - 16:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

<br/> <br/>

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o dokonanie rejestracji w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2009 r. za pośrednictwem niniejszej strony programu Erasmus www.erasmus.org.pl <br/>

Udział w konferencji jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają koszty dojazdu. <br/> Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną wysłane na indywidualny adres uczestnika podany przy rejestracji.