Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Projekty realizowane przy współudziale polskich uczelni

Numer projektu Rok selekcji Tytuł projektu Uczelnia
159188 2009 Environmental Curricula at Agricultural Universities Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
530620 2012 Informatics and Management: Bologna-Style Qualifications Frameworks Politechnika Śląska
144537 2008 Curricula Reformation and Harmonisation in the field of Biomedical Engineering Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
144563 2008 Master " Interopérabilité / Sécurité / Certification " dans le domaine du Transport International Ferroviaire en Ukraine et en Asie Centrale Politechnika Warszawska
144648 2008 Advanced Curriculum on Intelligent Transport System (ITS) by Means of ICT Politechnika Gdańska
144713 2008 Fostering Entrepreneurship in Higher Education Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
144742 2008 Educational Centers' Network on Modern Technologies of Local Governing Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
144764 2008 Network of International Relations Offices in Azerbaijan Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
144855 2008 Towards Research and Entrepreneurial University models in the Russian, Ukrainian and Moldavian Higher Education – MERCURY Uniwersytet Jagielloński, Katedra Prawa Własności Intelektualnej WPiA
144882 2008 Qality Assurance Tools for the Management of Internationalization Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu