Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

TEMPUS I

Informacje podstawowe - Tempus I

Realizowany w latach 1990 – 1994

Kraje partnerskie / beneficjenci

Początkowo Polska i Węgry
od 1990 Czechosłowacja, Rumunia, Bułgaria i Jugosławia
od 1992 Albania, Estonia, Litwa, Łotwa i Słowenia

Typy działań:

Projekty współpracy międzyuczelnianej (Joint European Projects)

Działania uzupełniające (Complementary/ Compact Measures)

Stypendia indywidualne (Individual Mobility Grants)

Wymiana młodzieży (Youth exchange)

Udział Polski

Kraj beneficjent

Podstawa prawna

Decyzja Rady Ministrów Wspólnoty Europejskiej z 7 maja 1990


Dowiedz się więcej o Tempus I, II, II bis