Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Tempus I, II i II bis (1990-2000)

W latach 1990-2000 Polska była krajem-beneficjentem programu TEMPUS. Na tych etapach Programu realizowane były działania o różnym charakterze – obok projektów współpracy międzyuczelnianej, projektów typu działania strukturalne oraz stypendiów indywidualnych dla pracowników polskich uczelni także działania związane z wymianą młodzieży oraz indywidualne stypendia dla studentów(pierwsze lata realizacji programu).

Wpływ programu TEMPUS na procesy zmian w polskich szkołach wyższych jest bezsprzeczny. Wśród wymiernych korzyści należy przede wszystkim wymienić kwoty zainwestowane w mobilność studentów i pracowników uczelni, w zakup sprzętu dydaktycznego i komputerowego oraz liczby zmodernizowanych lub nowopowstałych modułów, specjalności i programów nauczania obejmujących cały kierunek studiów. Nie można także zapominać o tym, co dzięki TEMPUSowi dokonało się na wielu wydziałach polskich uczelni, a czego zmierzyć obiektywnie nie można – otwartość na dydaktyczną współpracę międzynarodową, uelastycznienie sposobu studiowania, docenienie znaczenia internacjonalizacji kształcenia.

Ogólna kwota budżetu, jaki z funduszu PHARE przeznaczono na finansowanie programu TEMPUS to 223,6 mln EUR.

Zainteresowanych szczegółowymi informacjami na temat programu TEMPUS w Polsce w latach 1990-2000 zapraszamy do lektury Raportu z realizacji programu TEMPUS-PHARE w Polsce.

Dowiedz się więcej: