Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

TEMPUS II bis

Informacje podstawowe - Tempus II bis

Realizowany w latach 1998 – 2000

Kraje partnerskie / beneficjenci

kraje nie stowarzyszone: Albania, Bośnia i Hercegowina, Macedonia Mongolia, Ukraina i Wspólnota Niepodległych Państw

kraje stowarzyszone: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry

Typy działań

Projekty współpracy międzyuczelnianej (Joint European Projects)

Udział Polski

Kraj beneficjent

Podstawa prawna

Decyzja Rady Ministrów Wspólnoty Europejskiej z 21 listopada 1996


Dowiedz się więcej o Tempus I, II, II bis